Øygarden Musikkråd


Søknadsfrist for Øygarden kommunes driftstilskot til musikk og allmen kultur er satt til 15. april.

Vi minner om noen av fylkeskommunens tilskuddsordninger som er mest relevante for oss i det frivillige musikklivet, og som har søknadsfrist framover. Fullstendig oversikt over alle de fylkeskommunale tilskuddsordningene finner du her.

Tilskot til prosjekt og tiltak – frivillig kulturliv – søknadsfrist 1. mars og 1. september
Her kan du søke støtte til store og små kulturprosjekter og tiltak som har en regional verdi og/eller et regionalt nedslagsfelt. Både regionale og lokale lag og organisasjoner kan søke om støtte i ordningen. Del gjerne informasjon om denne ordningen med deres lokale lag.''

Her kan regionale lag og organisasjoner søke driftstilskudd.

Tilskot til drift av regionale barne- og ungdomsorganisasjonar – søknadsfrist 6. april 2021 (vanligvis 1. april)
Her kan regionale lag og organisasjoner for barn og unge søke driftstilskudd.

Kulturelt utviklingsprogram (KUP) – søknadsfrist ikke klar (tidligere 1. juni)
Dette er en ordning for større utviklingsprosjekt og -tiltak, gjerne med varighet over flere år. Fylkeskommunen skal revidere retningslinjene i februar, og offentliggjør søknadsfrist og retningslinjer etter dette.

Husk også Kulturrom med søknadsfrist 1. mars og 1. september
Kulturrom gir tilskudd til utstyr til fremføring, utstyr til øving, og til bygg og akustiske utbedringer. Ordningen er åpen for lag og organisasjoner innen alle sjangre, og det gis både små og store tilskudd. Del gjerne informasjon om denne ordningen med deres lokale lag.