Øygarden Musikkråd
15.04.2021
Sparebanken Vest har to fond man kan søke om støtte fra. Ildsjeldfondet og Koronafondet.09.03.2021

Klikk på lenken for å laste ned skrivet om hjemmesidene.
Håper at dette vil forenkle og forbedre kontakten og kommunikasjonen med begge rådene. Kulturrådet sin hjemmeside heter www.oygardenkultur.no
Musikkrådet sin hjemmeside heter www.oygardenmusikk.no
.

Årsmøte 2021 vi bli avholdt så snart koronasituasjonen tillater det.